Tác phẩm Ký Ức Tuổi Thơ

345.0001.395.000

  • Chất liệu    : Vải canvas
  • Kích thước: Nhiều size
  • Thể loại     : Tranh khắc gỗ
  • Họa sĩ       : Lê Thị Lượng