Tác Phẩm Giàn Bí Mẹ Tôi

345.0001.390.000

  • Chất liệu    : Vải canvas
  • Kích thước: Nhiều size
  • Thể loại     : Tranh bột màu
  • Họa sĩ       : Lê Thị Lượng